Afspreken is eenvoudig en snel Bel: 0165-535356 Mail: info@fysioleer.nl

Vergoedingen fysiotherapie en manuele therapie

Behandelingen voor fysiotherapie en manuele therapie worden vergoed uit de aanvullende verzekering van uw zorgverzekering: de hoogte van de vergoeding wordt bepaald door de dekking van uw aanvullende verzekering (meestal een maximum bedrag of een maximum aantal behandelingen per jaar).
 
Fysiotherapie bij jongeren onder de 18 jaar en bij chronische aandoeningen wordt vergoed uit de basisverzekering. Met chronische aandoeningen worden bedoeld indicaties die voorkomen op “de lijst chronische indicaties fysiotherapie“ (opgesteld door de overheid). De eerste twintig behandelingen bij een chronische indicatie worden vergoed via de aanvullende verzekering (als u tenminste hiervoor voldoende dekking heeft). Vanaf de eenentwintigste behandeling vindt volledige vergoeding plaats uit de basisverzekering. Vergoedingen uit de basisverzekering kunnen meetellen voor uw eigen risico.
Alle overige behandelingen fysio- en manuele therapie kunnen worden vergoed uit de aanvullende verzekering. Het is dus van belang dat u de dekking van uw aanvullende verzekering goed controleert omdat hieruit de meeste behandelingen worden vergoed.
U kunt dit doen door uw polisvoorwaarden te vergelijken met de website www.defysiotherapeut.com: u kijkt onder het kopje “vergoedingen” en daarna onder het kopje “bent u goed verzekerd“.
 
Bent u niet of niet voldoende aanvullend verzekerd voor fysiotherapie/manuele therapie of heeft u een aanvullende verzekering bij een verzekeraar waar wij geen contract mee hebben, dan krijgt u van ons een nota voor de verrichtingen volgens de tarieven in onze tarievenlijst.
 
Wij zijn gecontracteerd door vrijwel  alle zorgverzekeraars in Nederland, wij declareren uw kosten rechtstreeks bij de zorgverzekeraar. 

De meeste verzekeraars vergoeden fysiotherapie en manuele therapie alleen volledig bij  gecontracteerde zorgverleners.
 
Raadpleeg eventueel de website van uw zorgverzekeraar, kijk op www.defysiotherapeut.nl of raadpleeg onze praktijk.