Afspreken is eenvoudig en snel Bel: 0165-535356 Mail: info@fysioleer.nl

Betalingsvoorwaarden

 1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als cliënt en de behandelend therapeut .
   
 2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat worden geannuleerd zullen in rekening gebracht worden
   
 3. Betaling van de nota dient binnen 21 dagen na factuurdatum  te geschieden. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de therapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente gevorderd worden.
   
 4. Alle met de incasso van gevorderde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van de cliënt.
   
 5. Indien de fysiotherapeut zich voor het betaalbaar stellen van declaraties van geleverde diensten heeft verbonden aan een factoringbedrijf, zullen de betalingsvoorwaarden van dat factoringbedrijf prevaleren.